ВИВЧЕННЯАКАДЕМІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

англійською мовою за програмою приватної американської школи Washington Academy з отриманням кредитів від школи
https://courses.alekom.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/02/1-1-1.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Навчання ідеально підходить для:

  • Тих, хто планує подальше навчання за кордоном 
  • Тих, хто хоче опанувати специфічну лексику предмету англійською мовою.
  • Тих, кому недостатньо базової шкільної програми 
  • Учнів 5-11х класів 

Вищезазначені предмети можна взяти як окремий предмет / предмети або у рамках програми подвійного диплому разом з американською школою Washington Academy.

Washington Academy була заснована в 1792 році та є однією з найстаріших шкіл в США з давньою історією та прекрасним розташуванням (East Machias, Maine State). Наразі в самій школі навчається більше 400 студентів з США та 29 інших країн світу. Важливо відмітити високі досягнення випускників школи – 92% школярів, що отримали освіту в Washington Academy вступають у престижні коледжі та університети по всьому світу.

Washington Academy має наступні акредитації: 

  • NEASC — New England Association of Schools & Colleges (таку саму акредитацію, наприклад, має Harvard University) 
  • Accelerate Education & AdvancED 

Courses provided by Washington Academy Online are powered by Accelerate Education and have been reviewed and deemed in compliance with AdvancED accreditation.

  • Consortium of Independent Schools Abroad 

CISA is a collective of independent, U.S. based schools eager to partner with international education institutions and organizations. Through various programs, international students can access affordable and recognized U.S. educational options in their local setting.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ДОСТУПНІПРЕДМЕТИ

для стаціонарних уроків в офісі разом з викладачем
Біологія

Курс знайомить учнів з науковим методом і основними поняттями біології з історичної та практичної точки зору. Три основні теми курсу — клітина, молекулярна основа спадковості і взаємозалежність організмів. Учні зможуть більш глибоко зрозуміти побудову живих організмів. 

Життя на цій планеті складне і високоорганізоване. Незалежно від того, вивчають життя на молекулярному чи планетарному рівні, воно демонструє високоорганізовану структуру, яка іноді може визивати страх своєю геніальністю і складністю. 

За останні 50 років науковці відкрили нові галузі біології, які змінили життя від моменту виникнення життя до смерті. У майбутньому очікуються нові виклики, такі як нинішня криза в області екології, глобальне потепління і відродження вірусних захворювань. Щоб зробити раціональний вибір в 21-му столітті, люди повинні мати базове розуміння біологічних концепцій і їх обґрунтування. 

Курс з біології представлений у мультимедійному форматі з використанням інтерактивних модулів, лабораторних робіт, оповідної анімації, тексту і відео для подання вивчення життя на цій планеті. Учні опрацьовують і виконують різні вправи для самоконтролю і тести для практики, а також беруть участь в саморефлексії. У кожному блоці учні здають іспит і представляють проектну роботу 

Після успішного закінчення курсу учень отримає 1 крЕдит від американської школи Washington Academy.

Хімія

Курс спрямований на визначення важливості наукового методу для вирішення реальних проблем. У першому семестрі учні дізнаються про типи речовин, будову атома, хімічну періодичність, написання і найменування хімічних формул та хімічних рівнянь. Також вивчаються іони та іонні поєднання, досліджуються хімічні реакції та проводяться досліди на реакцію у водних розчинах під час вивчення вимірювань, метричної системи та стехіометрії цей курс також покаже важливий взаємозв’язок математики та науки у цілому. 

В другому семестрі учні вивчатимуть хімічні зв’язки, термохімію, а також кислоти і основи. Для успішного проходження курсу рекомендована Алгебра 1 як базова дисципліна, через використання певного типу математики.

Після успішного закінчення курсу учень отримає 1 крЕдит від американської школи Washington Academy.

 

Integrated Science (Інтегровані науки)

Інтегрована наука — це комплексний курс, в якому галузі науки не розділені на окремі дисципліни. Натомість, учні отримують знання із таких сфер як наука про землю та космос, наука про життя та фізична наука, що гармонійно поєднуються в один курс. Навчання у першому семестрі починається з порівняння до вивчення науки раніше та зараз. Учні дізнаються про розвиток науки та технологій від епохи античності до сьогодення, вивчають виникнення та розвиток різноманітних приладів та найпростіших машин від самих перших до найбільш сучасних. Разом з цим на курсі вивчаються виникнення Землі та життя на Землі, структура нашої планети та ресурси Землі. Цілий модуль курсу присвячений вивченню повітря та клімату. Учні дізнаються про будову атмосфери, вивчають виникнення хмар та опади, дізнаються про природу виникнення вітру та ураганів. Розкривається тема водних ресурсів. Учні отримують інформацію про водні цикли та про світовий.

Курс зосереджений як на розумінні, так і на застосуванні наукових тем. Він включає різноманітні завдання, які допомагають школярам застосувати свої знання про наукові поняття. 

Після успішного закінчення курсу учень отримає 1 крЕдит від американської школи Washington Academy.

Математика

Курс математики можливий на різних рівнях вивчення починаючи від 7го класу.

 

Математика для 7го класу сфокусована на вирішенні завдань з використанням початкових навичок у алгебрі та геометрії. Учні працюють з дробами, десятковими дробами, аналізом даних, теорією та цифрами, відсотками та цілочисельним використанням. Другий семестр присвячений вивченню перетворення одиниць, пропорцій, норм та відсотків. Теми з геометрії включають вивчення ліній, кутів, багатокутників, багатогранників, периметру, площі, площі поверхні, об’єму та перетворення. Також розкриваються теми квадрату і квадратних коренів, перестановки та комбінацій, і теорії ймовірності. 

Після успішного закінчення курсу учень отримає 1 крЕдит від американської школи Washington Academy.

Math Foundation

Протягом вивчення курсу учні використовують арифметичні властивості підвидів цілих чисел, раціональних, ірраціональних та дійсних чисел за допомогою спрощення виразів, вирішують лінійні рівняння і нерівності, вивчають одночлени та багаточлени, а також факторинг і заповнення квадрату. Для доведення або спростування своїх тверджень учні використовують властивості числової системи для того, щоб оцінювати достовірність результатів, обґрунтовуючи кожен етап процедури. Учні вчаться обчислювати периметр, довжину кола, обсяг і площу поверхні різних геометричних фігур. Крім того, учні використовують базові тригонометричні функції, які визначаються за допомогою кутів прямокутного трикутника.

Після успішного закінчення курсу учень отримає 1 крЕдит від американської школи Washington Academy.

Психологія

На початку навчання школярі спочатку знайомляться основами психології. Вони дізнаються, що саме роблять психологи, якими  експериментальними методами вони користуються і як трактують результати. Потім будуть досліджуватися теорії особистості – які існують сучасні методи дослідження особистості, буде розглянута тема впливу генетики, навколишнього середовища, культури та власного досвіду на особистість в цілому. Крім цього буде досліджено розвиток людини від раннього дитинства до дорослої людини. Один із модулів курсу буде присвячений вивченню свідомості — сну, сновидінь і тих речей, що змінюють людську свідомість. Учні покликані розвивати власне самоусвідомлення в процесі проходження курсу.

Після успішного закінчення курсу учень отримає 1 крЕдит від американської школи Washington Academy.

Соціологія

Курс соціологія вивчає основи соціології, тобто вивчає суспільство, включаючи окремих людей, групи людей і організації. Програма курсу розділена на чотири основні області: основи соціології та соціологічна перспектива, культура та соціальні структури, нерівність у суспільстві, а також соціальні інститути та соціальні зміни. 

Вивчення дисципліни почнеться з матеріалу про виникнення соціології як науки та методів дослідження соціології. Другий розділ присвячено вивченню культури та впливу культури на соціальні групи. Далі учні вивчають протиріччя, пов’язані з соціальними змінами, нерівністю, статтю і расою. 

Матеріал курсу обертається навколо дослідження даної області. Протягом усього курсу учні працюють над різноманітними проектами, які дають краще засвоїти матеріал.

Після успішного закінчення курсу учень отримає 1 крЕдит від американської школи Washington Academy.

Health / Здоров‘я

На цьому курсі учні отримають знання і практичні навички, необхідні для ведення здорового способу життя. Курс присвячений впливу особистих рішень на здоров’я самого учня. Протягом курсу учні дізнаються, як знаходити, оцінювати та використовувати надійну інформацію, що відноситься до різних тем охорони здоров’я. Вони також знайомляться з основами науки про харчування, фізичні вправи, стреси і психологію, а також дізнаються, як ці фактори впливають на загальний стан здоров’я людини. 

Кожен урок курсу допомагає учням застосовувати отримані уроки у житті.

Після успішного закінчення курсу учень отримає 0.5 крЕдиту від американської школи Washington Academy.

Історія США

Цей курс охоплює відкриття і розвиток Сполучених Штатів Америки. Курс починається із дослідження культури американських індіанців, Європейську колонізацію Америки, а також причини і наслідки американської революції. Географічні, економічні та політичні чинники розглядаються в якості ключових факторів зростання Сполучених Штатів Америки. 

Історія Америки — це опис боротьби за створення Сполучених Штатів починаючи з колоніального періоду і закінчуючи початком двадцятого століття. Протягом навчання учні поступово приходять до розуміння сил, які сформували історію і характер американського народу. 

Матеріал курсу також складається із вивчення американського життя до обвалу Фондової Біржі у 1929 році і того, як буремні 20ті роки вплинули на суспільство в кінці XIX — початку XX століть. Школярі будуть вивчати причини та наслідки Великої Депресії й перейдуть до детального вивчення Другої світової війни з акцентом на участь Америки у цьому конфлікті. Курс продовжується розглядом бойових дій часів Холодної війни і підйому Америки як супердержави. Крім того будуть розглянуті рухи за права громадян, забруднення навколишнього середовища та права жінок, а також американська внутрішня і зовнішня політика. 

Цей курс починається з оцінювання життя в США до Першої світової війни і закінчується конфліктами нового тисячоліття. Школярі розглянуть націю з точки зору економічних, соціальних і політичних тенденцій. 

Після успішного закінчення курсу учень отримає 1 крЕдит від американської школи Washington Academy.

Всесвітня Історія

Всесвітня історія починається із зосередження уваги на навичках, необхідних для читання, розуміння та аналізу історії як науки, а також демонстрації того, як історики і соціологи приходять до своїх висновків щодо історії людства. Перший семестр охоплює історію цивілізації від спільнот мисливців-збирачів і виникнення найбільших ранніх цивілізацій до періоду Просвітництва у Західній Європі. У другій половині семестру досліджуються ранні інтелектуальні, духовні та політичні рухи та їх вплив на взаємодію між світовими культурами. 

У матеріалах другого семестру курс підкреслює наслідки промислової революції та зміну ставлення до науки і релігії. Також розглядається вплив європейської колонізації. Школярі будуть вивчати зв’язки між Першою і Другою світовою війнами і подіями пов’язаними з Холодною війною, а також між імперіалізмом XIX століття і сучасними рухами за незалежність.

Після успішного закінчення курсу учень отримає 1 крЕдит від американської школи Washington Academy.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Навчання відбувається на навчальній платформі — Accelerate Ed. Вона була розроблена у 2010 році і зараз на ній займається більше 1 млн учнів зі всього світу.

Навчання буде проходити повністю англійською мовою. Учень отримує доступ до онлайн платформи на якій буде самостійно займатися у зручний для себе час 

Також, один раз на тиждень будуть проходити стаціонарні уроки з вчителем в офісі Alekom Education 

У кінці курсу школярі отримають не тільки сертифікат про закінчення, а й повноцінний крЕдит американської школи Washington Academy.

Тривалість курсу із заняттями в офісі — 5 місяців (доступ до платформи онлайн — 10 місяців)

Зареєструватися наВИВЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ Washington Academy

Для реєстрації або отримання додаткової інформації, будь ласка, заповніть форму
gallery_05
gallery_01
gallery_02
gallery_03
gallery_04
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Контакти
Київ, вул. Протасів Яр, 8 офіс 19
+38 (098) 876 04 02
Пн - Пт: 9:00 - 19:00
Підпишись